Nawigacja

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

 

REGULAMIN
  VIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 
SUŁKOWICE 2018

 

 1. Przegląd odbywa się w 5 grupach wiekowych /soliści i zespoły /
  a) przedszkolaki
  b) uczniowie szkół podstawowych I-V
  c) uczniowie szkół podstawowych VI-VII i młodzież z gimnazjum
  d) młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz starsi
  e) osoby niepełnosprawne
 2. Temat: Kolędy i Pastorałki
 3. Uczestnicy zgłaszają do Przeglądu dwie kolędy lub pastorałki na karcie zgłoszenia /wykonują jeden utwór, ale Jury może poprosić o wykonanie drugiego utworu/.
 4. Podkład na nośniku (CD, pendrive) powinien być podpisany wg wzoru: WYKONAWCA, TYTUŁ UTWORU i dostarczony do akustyka minimalnie 10 min przed występem.
 5. Jury ocenia: wykonanie utworu.
 6. Przegląd odbywa się:
  a) przesłuchania16.01.2018r.
  b) koncert laureatów dn. 21.01.2018r.
 7. Termin zgłoszenia do 09.01.2018r.
 8. Każda placówka zgłasza do Przeglądu maksymalnie 5 uczestników /zespołów i solistów/
 9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników. Ostateczny termin odbioru nagród ustala się na 28 lutego 2018 roku. Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
 10. Organizatorzy: Sułkowicki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 11. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach dotyczących Przeglądu i działalności organizatorów. Powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Przeglądu.
 12. Informacje dotyczące organizacji : Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice - ul. 1 Maja 70 tel 12/ 27 33 459 fax 12/ 27 33 656
  e mail: sok@sulkowice.pl www.sok.sulkowice.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

-------> KARTA.DOC<-------

------->KARTA.PDF<--------

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ 16.01.2018 r.:

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć