Narodowy Spis Powszechny

 

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może
skutkować nałożeniem kary grzywny.
Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając
z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu
22 279 99 99.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie
spisowi.
Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.
Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski! 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Liczymy się DLA POLSKI!

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

W okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktu spisowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (w związku z sytuacją epidemiczną, po wcześniejszym umówieniu terminu), albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

 

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

 

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.