plakat piosenka rozrywkowa

Wyniki XII Powiatowego Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej – Sułkowice 2021

W dniu 09.06.2021 r. rozstrzygnięty został XII Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej.
Jury w składzie:
Katarzyna Cygan – przewodnicząca
Dominika Rusinowska – członek
Marian Przała – członek
oceniło on- line występy wszystkich uczestników
Poniżej zamieszczamy protokół z obrad jury.
PROTOKÓŁ POLSKA PIOSENKA ROZRYWKOWA

Przewodnicząca jury odniosła się  do sytuacji w której przyszło tworzyć artystom, ale również przekazała im cenne  wskazówki dotyczące nagrań.
Cyt.:” Jesteśmy w trudnej sytuacji, Przegląd Piosenki Polskiej on – line. Jednak dla artystów nawet taki sposób może być wyzwaniem. Okazało się, że mamy nowe środki wyrazu i sprzęt codziennego użytku, jakim jest po prostu kamerka w telefonie lub inna kamera. Przegląd piosenki pokazuje, jak niektórzy sobie radzą i przygotowują nagranie. Jest wybrana pomysłowa scenografia, nawet w domu, jest dość dobrze ustawiony dźwięk. Niestety nie wszystkie nagrania były na dostatecznym poziomie, co utrudniło ocenę wokalistów. Powrócę więc do tematu nagrań. Mamy w swoich rękach nowe narzędzie tzn. kamerkę i polecam bardzo młodym artystom używanie tego narzędzia. Można wykonać kilka prób (nagrań) i zrobić wiele poprawek. Taka samokontrola jest bardzo rozwijająca. Słychać nieczystości i niedoskonałości wokalne, a nawet słabo nauczony tekst na pamięć. Wykonanie kilku prób nagrania daje możliwość lepszego przygotowania i dobrej zabawy. Jest jeszcze coś, co odczuwamy z bólem, dzieci i młodzież mają dziś dostęp do wielu podkładów muzycznych, choć od muzyki wiele jest z nich dalekie. Po przesłuchaniu wielu akompaniamentów, do których śpiewają dzieci, zastanawiam się dlaczego tak mało dorosłych uczestniczy w przygotowaniu tych młodych, chętnych pasjonatów. Ale to już szerszy problem, życzę wszystkim zdrowia i powrotu na scenę.”
                                                                                               K.C
O odbiorze nagród poinformujemy na stronie internetowej Sułkowickiego  Ośrodka Kultury w późniejszym terminie.

festiwal piosenki

festiwal piosenkifestiwal piosenki

festiwal piosenki