koncert laureatów

XII Koncert Laureatów w SOK!!!

Dzisiaj w Sułkowickim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Laureatów XII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Sułkowice 2022 oraz zostały wręczone nagrody zwycięzcom w 10 kategoriach wiekowych.

Nagrody wręczyli: Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Wicestarosta Myślenicki Rafał Kudas, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Dyrektor GOKiS w Pcimiu Robert Bylica.

Dziękujemy Staroście Myślenickiemu Józefowi Tomalowi za ufundowanie nagród.

Podziękowania  dla rodziców, nauczycieli, instruktorów, opiekunów za przygotowanie uczestników do Przeglądu.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Sułkowicki Ośrodek Kultury.

Zapraszamy za rok na XIII Przegląd.

koncert laureatów
koncert laureatów
koncert laureatów