laptopy

Nowe laptopy i tablety w SOKU!!!

W ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” nr POPC.03.02.00-00-0418/19  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacje rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, Sułkowicki Ośrodek Kultury otrzymał 2 laptopy Acer oraz 4 tablety Lenovo. W miesiącu czerwcu 2021r w wyżej wymienionym projekcie młodzież z naszej Gminy wraz z instruktorem SOK Panem Mirosławem Polakiem uczyła się projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Zajęcia prowadzone były w formie on-line. Kadra trenerska zajęcia prowadziła profesjonalnie z wielkim zaangażowaniem przekazując wiedzę uczestnikom biorących udział w warsztatach, których zwieńczeniem było otrzymanie Certyfikatu.  Projekt był realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. Dziękujemy Fundacji i wszystkim biorącym udział w projekcie.
laptop
laptop