Dyrektor – mgr Krzysztof Trojan

Główny księgowy – mgr inż. Dorota Grzesło 

Specjalista ds. kadrowo-płacowych – Maria Nowak

Specjalista ds. administracyjnych /instruktor – mgr Monika Garbień

Kierownik Działu Administracyjno-technicznego – Mirosław Polak

Pracownik gospodarczy – Renata Śliwa

Instruktorzy ds. artystycznych i kół zainteresowań:

Instruktor plastyki – mgr Ewa Garbień

Instruktor muzyki – mgr Andrzej Moskal

Instruktor Orkiestry Dętej – Tadeusz Ziembla

Instruktor muzyki ZPiT Elegia – Stanisław Judasz

Instruktor tańca ZPiT Elegia  –  Barbara Chęcińska