Milena Śmiłek pochodzi z Biertowic. Ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne
im. Józefa Kluzy w Krakowie. Obecnie studiuję Architekturę na Politechnice
Krakowskiej. Uwielbia malować, ale od najmłodszych lat chciała projektować.
Dlatego też, wybrała studia inżynierskie. Swoją pasję, talent malarski i
rysunkowy rozwijała w Gminnym Ośrodku Kultury w Sułkowicach pod okiem
Pani Ewy Garbień. Na zajęcia plastyczne uczęszczała od ósmego roku życia aż
do rozpoczęcia nauki w liceum, które następnie ukończyła z wyróżnieniem. Jej
praca dyplomowa została wystawiona w Pałacu sztuki w Krakowie. Podczas
nauki w tej szkole brała udział w licznych konkursach. W 2016 roku wygrała VII
Ogólnopolskie Biennale „Pejzaż Ludzki”- dedykowane Józefowi Czapskiemu. W
2017 roku zdobyła wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Biennale Rysunku i
Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie. W kolejnych latach
reprezentowała szkołę w Rzeszowie na Ogólnopolskim Przeglądzie Klas Trzecich
w kategorii Malarstwo. Pomimo iż, nie rozwija swojego talentu na uczelni
artystycznej wciąż tworzy, żaden temat nie jest jej obcy. Podejmuje się każdego
wyzwania. Maluje również na zamówienie.